Etiket arşivi: Yasak

Av.Tr Zorunlu Mu?

Avukatlar için Av.tr uzantılı alanadı almak zorunlu mu? Yoksa .com .net .org vs. TLD alabilirler mi?

Hızlı Yanıt: Meslektaşları ile Haksız rekabet teşkil edecek alan adları dışında Zorunlu değiller, ister av.tr ister başka alanadı uzantılı internet sitesi açabilirler…

Ayrıntılı açıklama :

Avukatlar; Eski Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği madde 9 ile konulan sınırlama ile sadece av.tr uzantılı web adresi sahibi olabiliyor ve yine yalnızca kayıtlı olunan baro ile Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanan ya da av.tr uzantılı e-mail adresi kullanma zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğun avukatların ifade özgürlüğünü kısıtladığı, mesleki çalışmalarını yayınlamalarını önlediği gibi avukatların yönettiği hukuk sitelerini de engellediği sonucuna varılarak;

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ‘nde yapılan yapılan değişiklikler ile (07.09.2010 tarihli Resmi Gazete Sayı: 27695), avukatların av.tr uzantılı internet sitesi ve e-mail kullanması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra avukatlar diledikleri alanadı uzantısındaki (com, net, org, info, biz, eu, vs.) adları kullanarak web sitesi kurabilecek, bu alan adlarına bağlı ya da diledikleri ücretsiz (gmail, yahoo, hotmail, mynet) email hizmetlerini kullanabileceklerdir.

Yönetmelik değişikliği ile yapılan düzenleme, hiçbir ülkede olmayan av.tr alan adı uygulaması zorunluluğunu ortadan kaldırdığı gibi tam tersine maalesef sınırsız bir özgürlük de tanımış olduğu da sanılabilir. Örneğin bir avukat: “www.eniyiavukat.com” alan adını tescil edebilecek veya yönetmeliğe göre uygun olmayan “www.enguzelhukukburosu.com” alan adı ile faaliyet gösterebilecek gibi sanılabilir. Ancak Yönetmeliğin diğer maddeleri avukatlar ve hukuk bürolarının kullanabilecekleri adları düzenlemekte olup, iş sağlamak için meslektaşlar arasında haksız rekabet yasağı bulunduğundan bu iki örneğe benzer alan adlarının kullanılması mümkün değildir. Avukatlar isim ve soyisimleri ile avukatlık bürosu, avukatlık ortaklıkları ve ortaklığı oluşturanların soyisimlerinden oluşan alan adlarını tescil ettirebilir ve kullanabilirler (Örneğin: mehmetdemir.com, bernaiyigun.net, demir-bilek.com, sahinavukatlikburosu.com gibi).

Avukatlardan biri ya da  birkaçının adı veya soyadı olmayan, marka çağrıştıran isimlerin ve “… Hukuk Bürosu” biçimindeki domain adlarının, alan adı olarak tescili ve kullanılması yönetmeliğe göre mümkün değildir. Bu hususta Barolar ve TBB disiplin kurullarına,  iş temin etmeye yönelik ve meslektaşlar arasında haksız rekabet oluşturabilecek alan adlarının belirlenmesinde geniş takdir hakkı tanınmıştır.

Avukatlar, Avukatlık Hukuku mevzuatı gereğince internet sitelerinde avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatl ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmamak, sitelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak üzere yayın yapmakla mükelleflerdir.  Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendilerini ifade etme hakkına sahiptirler.

Yönetmelik değişikliği ile artık barolar, Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin ihlali nedeni ile şikayet,  ihbar vs. nedenle doğrudan  re’sen soruşturma açamayacaktır. İhlal durumunda, barolar ilgili avukata bir uyarı yazısı gönderecek, tebligatta söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi, aksi takdirde Baro tarafından re’sen soruşturma açılacağı tebliğ edilecektir. Avukat, uyarı yazısının eline ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde aykırılığı düzeltmek zorundadır. Bu süre içinde aykırılığın giderilmezse, baro tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılacak ve gerekli müeyyideler uygulanacaktur. BU kuralın istisnası: Yönetmeliğe aykırı fiil ya da fiilleri birden fazla işleyen avukatlara yeniden uyarı yazısı gönderilmeyecek, derhal ve re’sen disiplin soruşturması başlatılacaktır. Bu istisnanın meslek kurallarına ve mevzuata uymamayı alışkanlık edinenlerin her yeni fiili için uyarı yazısı göndermenin lüzumsuzluğudur.