Etiket arşivi: Program

İcra Takip Programları

İcra takiplerinde uzman Avukatlar için icra takip programları.

Avukatpro İcra Yönetimi

Avukatpro İcra Yönetimi programı, avukat ve hukuk bürolarının icra takip muamelelerini kolaylaştıran ve hızlandıran bir yazılım olarak karşımıza çıkıyor.

Bireysel ve toplu kullanımın mümkün olduğu programda alacaklı – borçlu cari hesapları, otomatik uyarıcılar ve birçok özellik dikkati çekiyor.

GENEL ÖZELLİKLERİ
DÖVİZLİ TAKİP
DÖVİZLİ TAHSİLAT
SINIRSIZ TARAF KAYDI
İCRA DOSYA KAYDI
HIZLI İCRA DOSYA GİRİŞİ
İCRA-DAVA DOSYALARI ARASINDA İLİŞKİ KURABİLME
AĞAÇLI MENÜSÜ İLE KOLAY KULLANIM.
AVUKATLIK ORTAKLIKLARI KAYITLARINI- KAYITLI ORTAK CARİLERİ İLE BİRLİKTE ÖZENLE TUTABİLME.
ARAMA EKRANLARIYLA KÜÇÜK AYRINTILARINDAN BİLE BİLGİLERE ULAŞMA İMKANI.(Örn:İcra dosya Arama ekranı 41 kriter kullanılarak dosya aranabilir)
ELEKTRONİK HUKUKÇU AJANDASI (Ajanda, takvimlemesinde otomatik olarak adli tatil mantığına uygun, resmi tatilleri ve hafta sonlarını hesaplayarak düzenleme yapıyor)
İCRA TAKİBİ ANALİZ EDEBİLME
TAKİPLERİ ŞİRKET MANTIĞI İLE İZLEYEBİLME
400 ADET OTOMATİK YAZIŞMA
KADEMELİ FAİZ HESABI
REHİNLİ ALACAK TAKİBİ, DEĞİŞİK ORANLARDA FAİZ TİPİ VE ORANI HESABI
FÖYLERİNİZİ AZALAN BAKİYE YADA BK 84 SEÇENEĞİNE GÖRE HESAPLAMA.
ÖZEL SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN ALACAKLARDA VADEDEN 1 GÜN GEÇTİĞİNDE AYLIK FAİZ İŞLETME ÖZELLİĞİ
TEMİNAT BİLGİLERİNİ DOSYA DIŞINDA TUTABİLME VE SORGULAYABİLME
HER ALACAK NEDENLERİNE AYRI AYRI POLİÇE, G.MENKUL BİLGİSİ, KIYMETLİ EVRAK, GEMİ UÇAK ARAÇ BİLGİSİ BAĞLAYABİLME.
HER AYA TAZMİNAT EKLE SEÇENEĞİ
FAİZİ BORÇLUYA GÖRE ÖZELLEŞTİREBİLME
ALACAK NEDENLERİNDEN İLGİLİ YASA VE YARGITAY KARARLARINA ULAŞABİLME
AVUKATA İNTİKAL TARİHİ TUTABİLME
SORUMLU AVUKATA GÖRE İCRA DOSYASI TUTABİLME
İCRA DOSYALARINA 4 ADET ÖZEL KOD TANIMLAYABİLME
HARÇ DETAY LİSTESİ
VEKALET ÜCRETİ DETAYLARI LİSTESİ
İCRALARDA TAKİP DOSYALARINI TAHSİLATTA TEKERRÜR ETMEYECEK ŞEKİLDE TUTABİLME VE İLİŞKİLENDİREBİLME
İCRA DOSYALARINDA TAKAS VE KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT OLANAĞI
RAPORLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ
TAAHHÜT SİHİRBAZI İLE TAAHHÜT OLUŞTURMA
(Ödenecek Mitara yada Ödenecek ay sayısına göre)
İŞLERi HATIRLATABİLME
RAPOR ÇIKTILARINI AKTARABİLME (word)(e-mail ile gönderebilme)
DOSYA HESAP
CARİ MUHASEBE
SMS GÖNDERME MODÜLÜ
İNTERNETTEN PROGRAM SABİT VE DEĞİŞKEN GÜNCELLEME (Faiz Oranları, Döviz Oranları, Vekalet Ücretleri vs.)
KULLANICILAR ARASI MESAJ SERVİSİ
GÜVENLİK
KULLANICI TANIMLAMA
HER KULLANICI İÇİN FARKLI YETKİLENDİRME ŞEÇENEKLERİ
HER KULLANICI İÇİN TARİHÇE TUTABİLME ÖZELLİĞİ
İŞLETİM SİSTEMİ
Client Windows 2000 VE ÜZERİ
Server Windows 2000 ve üzeri
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Pentium II 500 Mhz işlemci
128 Mb RAM
Disk Install için gereken 1 GB Obisoft İcra ProgramıObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0, 32 bit Windows programı olup Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 ve Windows XP işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Veritabanı olarak Microsoft SQL Server 7.0 (veya üzeri) kullanılmaktadır. Kullanıcı sayısının az olduğu durumlar için Microsoft Access 7.0 (veya üzeri) veritabanı da çözüm olarak sunulmaktadır. ObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0, Visual Basic 6.0 Enterprise Edition programlama dili, Microsoft ADO teknolojisi ve ActiveX bileşenleri kullanılarak modüler olarak geliştirilmiştir. Bu modüler yapısı sayesinde program her türlü güncellemeye ve değişime açıktır.ObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0, bir avukatın icra takibinde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi kayıt pencerelerini, hesaplamaları, listeleri, dilekçeleri ve risk izleme gibi çok çeşitli raporları kapsayan, bilgi girişlerini hızlandıran, her türlü takibi sanal ortama taşıyabilen güvenilir ve güvenli bir bilgisayar programıdır.
ObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0, çok detaylı olduğu gibi çok da kolay bir kullanıma sahiptir. Microsoft standartlarına uygun olarak tasarlanmış arayüzü sayesinde, kullanıcı programa çok kısa bir süre içinde adapte olabilmektedir. Veri girişlerindeki kontrollü mekanizması sayesinde kullanıcı hatalarını en aza indirgemektedir.ObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0#8217;un bazı özelliklerini madde madde özetlemek gerekirse:

Çek – Senet – Sözleşme vs. (49), Çocuk Teslimi (55), Fatura (49), İlamlı Alacak (53), İpotek İcra Emri (151), İpotek Ödeme Emri (152), İrtifak Hakkı (53), İşçi Alacağı (53), İşin Yapılması (53), Kambiyo (Çek-Senet) (163), Kira / Kira Farkı (51), Kredi Kartı (49), Menkul Rehni (50), Menkul Rehni (201), Menkul Teslimi (54), Nafaka (53), Tahliye (54), Tahliye (56) alacak tiplerinin takipleri yapılabilme ve ayrı ayrı rapor çekebilme özelliği sağlanmaktadır.
Bir föye sınırsız sayıda borçlu girilebilmekte, borçlulara ait nüfus bilgileri ve detaylı bilgiler kaydedilebilmektedir.
Bir föye föy numarasının yanı sıra iki adet referans numarası da verilip, daha sonra bunlara göre listeler çekilebilmektedir.
Bir föye sınırsız sayıda ve uzunlukta not bilgisi girilebilmekte, bu notun ne zaman ve kim tarafından girildiği otomatik olarak tutulmaktadır. Böylece, özellikle çok kullanıcılı ortamlarda kargaşaya sebep olan, bir kullanıcının başka bir kullanıcının notunu değiştirmesi veya silmesi ihtimali söz konusu değildir.
Ana Föy Bilgileri Penceresinde bazı alt pencerelerin özet bilgilerini görmek mümkündür.
ObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0 da bir föye ait Alacak, Tahsilat, Masraf, Taahhüt, Avans-Ödeme, İcra İşlemleri, Dava, İhtiyati Haciz, Tebligat, Haciz İhbarnamesi, Hacizli Menkul, Hacizli Menkullerin Satış ve Kıymet Takdiri Tebliği, Hacizli Gayrimenkul ve Satışı, Rehinli Menkul ve Satışı, İpotekli Gayrimenkul ve Satışı, Alakadar, Kıymet Takdiri raporu, Kıymet Takdiri Raporlarının Tebliği, Tahliye Edilecek Gayrimenkul, Tahliye Taahhütnamesi, İstihkak İddiası, Borçlu Vekili ve Kanuni Temsilci, İcra Kefili, İlam, Mahsup, Föy Şahısları Detay Bilgileri, Yenileme, Faiz Oranı Tablosu, Tahsilat Mahsup Sırası ve Teminat Bilgileri#8217;nin kaydedilebileceği pencereler bulunmaktadır.
Döviz alacağı takibi yapılabilmekte ve tahsilatlar farklı para birimlerinde olabilmektedir. Liste, dilekçe ve raporlarda döviz olarak yapılan işlemler gösterilmektedir.
Masraf, Tahsilat ve Avans-Ödeme Bilgileri pencerelerinde bilgi girişi sırasında, kaydı giren ve giriş tarihi otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylece, özellikle çok kullanıcılı ortamlarda kargaşaya sebep olan, bir kullanıcının başka bir kullanıcının girdiği bilgiyi değiştirmesi veya silmesi ihtimali söz konusu değildir.
Föylerde kademeli faiz hesabını sağlamak için, genel ya da föye özel olarak tanımlanan faiz oranı tabloları kullanılabilmektedir.
Föylerde tahsilat mahsup sırası föye özel olarak “Önce Borç Aslından”, “Toplam Borçtan (BK84-Takipten Önce Uygulama)”, “Toplam Borçtan (BK84-Takipten Önce de Uygula)” ve “Tahsilat Mahsup Sırası Tablosu” olarak dallandırılabilmekte ve tarih bazında kademelendirilebilmektedir.
Harçlar, vekalet ücreti oranları , hesaplamalar ve süre uyarılarıyla ilgili tüm parametreler dinamik olarak kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.
Hızlı ve toplu bir şekilde veri girişi yapmak ve çok kısa sürede raporlama almak amacıyla, Toplu Takip Açma, Toplu Hesap Güncelleme, Toplu Süre Uyarısı Güncelleme ve Toplu Masraf Girme gibi bir çok fonksiyon bulunmaktadır.
Bir föye ait tüm bilgileri tek bir rapor olarak Föy Raporunda bulmak mümkündür.
300 den fazla değişik dilekçe örneği bulunmaktadır. Ayrıca istenirse kullanıcının da dilekçe tasarlayıp kaydetmesine izin veren, windows arayüzlü ve kolay kullanımlı bir dinamik dilekçe programı da mevcuttur.
Örnek, dilekçe ve raporlar tek bir föy için çıkarılabildiği gibi, toplu halde de hem ekranda görüntülenebilmekte hem de yazıcıdan çıkarılabilmektedir. Ekranda görüntülenen dilekçelerde değişiklik yapma ve bu dilekçeleri kaydetme imkanı da sunulmaktadır.
Matbu form kullanan tebliğ zarfı basılabildiği gibi, hiçbir matbu forma ihtiyaç duymadan da her çeşit tebliğ zarfını basmak mümkündür.
Her bir föyde basılmak istenen dilekçeler belirtilip, daha sonra hepsini bir arada bastırmak mümkündür.
Dilekçelerin yanısıra, vekaletname örneği ve tahsilat makbuzu gibi belgeler de basılabilmektedir.
İstendiği takdirde basılan dilekçelerin log kaydı program tarafından otomatik olarak tutulmakta ve gerektiğinde bu kayıtlar listelenebilmektedir.
ObiSOFT İcra Takip Programı Ver. 2.0 da kurumsal bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm listeler düşünülmüş ve çok detaylı şekilde hazırlanmıştır.
Her bir liste formunda listeyle ilgili çok sayıda kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin bir ya da birden fazlasının birlikte seçilmesiyle istenen süzülmüş, gerçek bilgiye çok kısa sürede ulaşılabilmektedir.
İstenen listeler hem ekranda hem de Microsoft Excel formatında sunulmaktadır.
Her listede konusuyla ilgili olarak sıralama ve gruplama seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar seçilerek istenen bilgi daha düzenli ve rahat anlaşılır hale gelebilmektedir.

Mevzuat Programları

Avukatlar için mevzuat programları :
MARTI YargıMatik

Genel Tanıtım YargıMatik RD, mevzuat, karar ve içtihatları izleyebileceğiniz, çeşitli kriterlere göre arama yapabileceğiniz, yeni kayıtlar ekleyebileceğiniz, mevcutları güncelleyebileceğiniz, isterseniz içeriğini paylaşabileceğiniz; pek çok özelliği bulunan, gelişmiş mevzuat, karar ve içtihat programıdır.

 

Sistem Gereksinimleri Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 ya da Windows 2000, Windows XP işletim sistemlerinden birisi. 233 Mhz veya üzeri işlemci, 32 MB veya üzeri bellek, CD sürücü, fare, programın yüklenebileceği ve çalışabileceği miktarda en az 25 MB boş disk alanı ve yardımın kullanılabilmesi için Microsoft Internet Explorer 4.01 veya üstü browser.

Editörün Notu: 6/10

KAZANCI Mevzuat Programı

Tüm T.C. Kanunları – K.H.K.’leri, Tüm T.C. Tüzükleri, Tüm Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkmış Yönetmelikler

Her ay CD ile + Tüm programı internet üzerinden günlük değişiklikleriyle takip imkanı.

Editörün Notu: 6/10

Tan Themis Mevzuat Programy(MEV)

TanThemis MEV özellikle avukatlar ve hukuk büroları için hazırlanmış dev bir bilgi bankasıdır. TanThemis MEV ile yüz bini aşkınYargıtay kararına, Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükteki Kanun, Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararlarına, Mülga düzenlemelere, Uluslararası düzenlemelere, Yargytay, Danyştay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan hakları mahkemesi (AHIM.) kararlarına ulaşabilirsiniz.

Tan Themis MEV ile aynı anda tüm mevzuatlarda, bunların birinde veya tamamında arama yapabilirsiniz.

Editörün Notu: 5/10

CORPUS Mevzuat Programı

CORPUS, tüm T.C. Mevzuatının ve Yargı İçtihatlarının, elektronik ortamda bir veri tabanı içinde, en seri ve verimli bir şekilde kullanımını amaçlayan bir hukuk programıdır.

Mevzuatımızdaki ve Yargy içtihatlarındaki ilave ve değişiklikler göz önünde bulundurularak CORPUS periyodik olarak güncelleştirilmektedir. Bu güncelleştirmelerde mevzuat ve içtihatlardaki yeni ilave ve değişikliklerin yanısıra, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda geriye yönelik olarak önemli mevzuat ve içtihat metinleri de CORPUS’un veri tabanına eklenmektedir.

Minimum Sistem gereksinimi:

Intel Pentium 100, CD Sürücü (8x), 32 MB RAM, 550 MB Harddisk Alany, 640×480 Ekran Çözünürlüğü

Editörün Notu: 6/10

Yargıtay İçtihat Programları

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

 • ANA MEVZUAT
 • ANAYASA MAHKEMESI KARARLARI
 • YARGITAY KARARLARI
 • DANIŞTAY KARARLARI
 • UYUŞMAZLIK MAHKEMESI KARARLARI
 • SAYIŞTAY KARARLARI

T.C. Kanunları Tüzükleri ve B.K.K. Yönetmelikleri + yaklaşık 120.000 adet içtihat

Kanun metinlerinde içtihatlara, içtihatlardan kanun metinlerine geçişler – Daire, Kavram ve Kanun-Madde Endeksleri , Hızlı ve güçlü arama motoru

Editör Notu: 7/10

Tan Themis Mevzuat Ve İçtihat Programı(MYP)

TanThemis MIP özellikle avukatlar ve hukuk büroları için hazırlanmış bir bilgi bankasıdır. TanThemis MIP ile yüz bini aşkınYargıtay kararına, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki Kanun, Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararlarına, Mülga düzenlemelere, Uluslararası düzenlemelere, Yargytay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa Insan hakları mahkemesi kararlarına, tek tuşla ulaşabilirsiniz.

 • Yargıtay Kararları (136,979 adet*)
 • Danıştay Kararları (7,364 adet*)
 • Anayasa Mahkemesi Kararları (1,669 adet*)
 • Sayıştay (1,465 adet*)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları (115 adet*)
 • Kanun (1,685 adet*)
 • Kanun Hükmünde Kararname (92 adet*)
 • Tüzük (229 adet*)
 • Yönetmelik (2,388 adet*)
 • Bakanlar Kurulu Kararları (68 adet*)
 • Uluslararası(155 adet*)
 • Mülga düzenlemeleri (202 adet*)

* Adet bilgileri 28.11.2005 tarihi itibari ile alınmıştır. Bu sayılarda değişiklik olabilir.

Editörün Notu: 6/10