Etiket arşivi: Martı

Mevzuat Programları

Avukatlar için mevzuat programları :
MARTI YargıMatik

Genel Tanıtım YargıMatik RD, mevzuat, karar ve içtihatları izleyebileceğiniz, çeşitli kriterlere göre arama yapabileceğiniz, yeni kayıtlar ekleyebileceğiniz, mevcutları güncelleyebileceğiniz, isterseniz içeriğini paylaşabileceğiniz; pek çok özelliği bulunan, gelişmiş mevzuat, karar ve içtihat programıdır.

 

Sistem Gereksinimleri Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 ya da Windows 2000, Windows XP işletim sistemlerinden birisi. 233 Mhz veya üzeri işlemci, 32 MB veya üzeri bellek, CD sürücü, fare, programın yüklenebileceği ve çalışabileceği miktarda en az 25 MB boş disk alanı ve yardımın kullanılabilmesi için Microsoft Internet Explorer 4.01 veya üstü browser.

Editörün Notu: 6/10

KAZANCI Mevzuat Programı

Tüm T.C. Kanunları – K.H.K.’leri, Tüm T.C. Tüzükleri, Tüm Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkmış Yönetmelikler

Her ay CD ile + Tüm programı internet üzerinden günlük değişiklikleriyle takip imkanı.

Editörün Notu: 6/10

Tan Themis Mevzuat Programy(MEV)

TanThemis MEV özellikle avukatlar ve hukuk büroları için hazırlanmış dev bir bilgi bankasıdır. TanThemis MEV ile yüz bini aşkınYargıtay kararına, Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükteki Kanun, Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararlarına, Mülga düzenlemelere, Uluslararası düzenlemelere, Yargytay, Danyştay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan hakları mahkemesi (AHIM.) kararlarına ulaşabilirsiniz.

Tan Themis MEV ile aynı anda tüm mevzuatlarda, bunların birinde veya tamamında arama yapabilirsiniz.

Editörün Notu: 5/10

CORPUS Mevzuat Programı

CORPUS, tüm T.C. Mevzuatının ve Yargı İçtihatlarının, elektronik ortamda bir veri tabanı içinde, en seri ve verimli bir şekilde kullanımını amaçlayan bir hukuk programıdır.

Mevzuatımızdaki ve Yargy içtihatlarındaki ilave ve değişiklikler göz önünde bulundurularak CORPUS periyodik olarak güncelleştirilmektedir. Bu güncelleştirmelerde mevzuat ve içtihatlardaki yeni ilave ve değişikliklerin yanısıra, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda geriye yönelik olarak önemli mevzuat ve içtihat metinleri de CORPUS’un veri tabanına eklenmektedir.

Minimum Sistem gereksinimi:

Intel Pentium 100, CD Sürücü (8x), 32 MB RAM, 550 MB Harddisk Alany, 640×480 Ekran Çözünürlüğü

Editörün Notu: 6/10